Skriv ut

Lindesberg - Antagen Detaljplan för Bägaren 13 m.fl (Vårdcentralen)

Detaljplanen antagen 2020-02-13

Syftet med detaljplanen är att omvandla nuvarande vårdcentral till bostadshus och därmed ändra markanvändningen för vårdcentralen från allmänt ändamål till bostadsändamål.

Planhandlingar finns att läsa på Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen samt digitalt genom länken nedan.

Länk till antagandehandlingar