Skriv ut

Handlingar som behövs vid lov/anmälan

Vid ansökan om bygglov eller anmälan ska följande handlingar  skickas in:

Plan- och fasadritningar

 • ska vara skalenliga (till exempel 1:100) med byggnadens huvudmått angivna
 • ska bestå av plan, sektion (tvärsnitt) och samtliga fasader med byggnadens yttermått
 • vid en tillbyggnad ska du på planritningen redovisa genom skuggning eller markering vad som är befintligt och vad som ska byggas till.
 • på sektionen ska bottenbjälklagets höjdläge och invändig våningshöjd anges.
 • på fasadritningarna ska befintlig och blivande marknivåer samt anslutning till angränsande gata, väg eller mark redovisas.
 • fastighetsbeteckning skall alltid finnas på ritningarna
 • ritningarna ska vara fackmässigt gjorda
 • foton kan bifogas vid exempelvis fasadändring eller skylt

Situationsplan (tomtkarta)

 • ska vara i skala 1:500 (inom detaljplan) alternativt 1:1000 (landsbygden)
 • ska visa samtliga byggnaders läge och mått med avstånd till tomtgräns. Se hur du ska måttsätta kartan i dokumentet nedan (klicka på bilden för en förstoring):
Hur man måttsätter en karta
 • ska vara försedda med skalstock
 • byggnader som ska rivas ska markeras
 • tillfartsvägar, parkeringar, lekplatser, grönytor med mera ska redovisas
 • norrpil ska finnas

Andra bilagor som du kan behöva bifoga:


Nybyggnadskarta

Kan behövas istället för situationsplan inom områden med detaljplan. Nybyggnadskarta behövs alltid vid nybyggnation men kan också behövas för tillbyggnad i vissa fall. Är du osäker kontakta en bygglovshandläggare. När du vet om nybyggnadskarta behövs eller inte kan du göra en beställning via Blanketten för ansökan om nybyggnadskartaPDF (var noga med att fylla i blanketten ordentligt) eller så kan du ringa till mätningskontoret. Nybyggnadskartan faktureras i samband med bygglovet. Se ett exempel på en nybyggnadskarta och en förklaring av alla linjer och symboler samt en lathund över hur du ska måttsätta din nybyggnadskarta (klicka på bilderna för en förstoring):

Läs mer om nybyggnadskartor under Mer om olika byggnadsåtgärder och begrepp.

Kontrollplan

Behövs vid ansökan om bygg- och rivningslov och även anmälningsärenden. Byggherren/sökanden ansvarar för att ta fram kontrollplanen. Lämna in ett förslag på kontrollplan så fort som möjligt. Utan kontrollplan kan inget startbesked lämnas. Exempel på kontrollplaner hittar du häröppnas i nytt fönster.

Läs mer om kontrollplaner på Boverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Teknisk beskrivning

En teknisk beskrivning är ett dokument som beskriver projektets tekniska delar. Handlingen redovisar de tekniska lösningar som används i byggnaden. Exempel på detta är en beskrivning av grundläggning, bärandestomme, takkonstruktion, brandskydd, uppvärmning, ventilation, energi och säkerhet. Den tekniska beskrivningen kan även utformas som en detaljritning där de olika materialen och dimensionerna framgår. Exempel på teknisk beskrivning hittar du häröppnas i nytt fönster.

Färgsättning

I vissa fall krävs förslag på färgsättning till exempel inom kulturmiljöområden.

Miljöinventering

En miljöinventering behöver göras när en byggnad rivs. Läs mer om rivningsavfall och miljöinventering.
Redovisning av miljöinventeringen vid rivning görs på blanketten Rivningsinventering.PDF

Senast uppdaterad 2018-09-26

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg
Personal

Boka tid innan du besöker oss. Kontakta servicecenter eller din handläggare.

Hittade du det du sökte? * (obligatorisk)
Hittade du det du sökte?
Specifika frågeställningar
Om du har specifika frågeställningar, skicka istället in dem till
info@sb-bergslagen.se