Skriv ut

Så här ansöker/anmäler du om bygglov och andra åtgärder

En guide i bygglovsprocessen - steg för steg

Film - Så här söker du bygglov

För att underlätta för dig som söker bygglov har vi tagit fram en instruktionsfilm. Filmen, som är upplagd på YouTube, heter "Så här söker du bygglov" och är en överskådlig och informativ film om hur bygglovsprocessen går till.

Du kan se filmen "Så här söker du bygglov" här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Broschyr - En guide i bygglovsprocessen

För att underlätta bygglovsprocessen har vi även tagit fram en broschyr som ger en överblick över hur man går tillväga för att ansöka om bygglov.

Du kan läsa broschyren "En guide i bygglovsprocessen" här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En guide i bygglovsprocessen

Blanketter för bygglov och andra åtgärder

Fyll i blanketterna så noga som möjligt. Blanketterna hittar du via nedanstående länkar. Ansökningshandlingarna ska skickas via post på adressen:

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Kungsgatan 41
711 30 Lindesberg

Se sidan Vad vill du bygga eller anlägga? för mer information om vilka åtgärder som kräver lov respektive anmälan.

Våra blanketter hittar du här.öppnas i nytt fönster

Anvisningar för att fylla i blanketterna

Fastighetsbeteckning och byggnadstyp

Det är viktigt att uppgifter om fastighetsbeteckning och byggnadens adress är riktiga. Fastighetsbeteckningen framgår av lagfart, gravationsbevis och liknande. Ange också vad fastigheten är för typ av byggnad, det vill säga byggnadens huvudsakliga användning.

Sökande

Sökande (byggherre) är den som ansöker om bygg-, rivnings- eller marklov. Det kan vara fastighetsägaren, hyresgästen eller någon annan. Fakturan ställs till den som står som sökande. För att ansökan ska vara giltig måste den vara undertecknad av sökande och person- eller organisationsnummer ifyllt. Vem som helst kan söka bygglov utan att behöva äga eller förfoga över den aktuella fastigheten och byggnaden. Den som sökt och fått tillståndet behöver inte heller vara densamma som sedan utför åtgärden. Ett beviljat bygglov är kopplat till fastigheten inte till den som sökt åtgärden.
Läs mer om byggherre på Boverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan avser

Kryssa i det din ansökan gäller. Du kan ansöka för flera åtgärder samtidigt.

Ärende

Kryssa i den eller de åtgärder som bäst stämmer med vad ni avser att göra.

Kontrollansvarig

Ange vem som ska vara kontrollansvarig redan i ansökan, om det är en åtgärd där det krävs att det finns en kontrollansvarig. Det behövs inte för enklare ärenden som till exempel mindre komplementbyggnad och inglasat uterum. Kontrollansvarig ersätter tidigare kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige ska vara certifierad. Lista på certifierade kontrollansvariga finns på Boverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beskrivningar/upplysningar om projektet

Lämna gärna kompletterande information och en beskrivning av byggprojektet, till exempel antal nya lägenheter, fasadfärg och så vidare, i en bifogad skrivelse. Glöm inte ange area och planerad byggstart. Bruttoarea utgörs av den sammanlagda arean av alla mätvärda delar av våningsplan, begränsad av omslutande byggnadsdelars utsida.

Senast uppdaterad 2019-08-15

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg
Personal

Boka tid innan du besöker oss. Kontakta servicecenter eller din handläggare.

Hittade du det du sökte? * (obligatorisk)
Hittade du det du sökte?
Specifika frågeställningar
Om du har specifika frågeställningar, skicka istället in dem till
info@sb-bergslagen.se