Skriv ut

Så här söker/anmäler du om bygglov med mera

Anvisningar för att fylla i blanketterna

Fastighetsbeteckning och byggnadstyp

Det är viktigt att uppgifter om fastighetsbeteckning och byggnadens adress är riktiga. Fastighetsbeteckningen framgår av lagfart, gravationsbevis och liknande. Ange också vad fastigheten är för typ av byggnad, det vill säga byggnadens huvudsakliga användning.

Sökande

Sökande (byggherre) är den som ansöker om bygg-, rivnings- eller marklov. Det kan vara fastighetsägaren, hyresgästen eller någon annan. Fakturan ställs till den som står som sökande. För att ansökan ska vara giltig måste den vara undertecknad av sökande och person- eller organisationsnummer ifyllt. Läs mer om byggherre på Boverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan avser

Kryssa i det din ansökan gäller. Du kan ansöka för flera åtgärder samtidigt.

Ärende

Kryssa i den eller de åtgärder som bäst stämmer med vad ni avser att göra.

Kontrollansvarig

Ange vem som ska vara kontrollansvarig redan i ansökan, om det är en åtgärd där det krävs att det finns en kontrollansvarig. Det behövs inte för enklare ärenden som till exempel mindre komplementbyggnad och inglasat uterum. Kontrollansvarig ersätter tidigare kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige ska vara certifierad. Lista på certifierade kontrollansvariga finns på Boverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beskrivningar/upplysningar om projektet

Lämna gärna kompletterande information och en beskrivning av byggprojektet, till exempel antal nya lägenheter, fasadfärg och så vidare, i en bifogad skrivelse. Glöm inte ange area och planerad byggstart. Bruttoarea utgörs av den sammanlagda arean av alla mätvärda delar av våningsplan, begränsad av omslutande byggnadsdelars utsida.

Blanketter för bygglov och andra åtgärder

Fyll i blanketterna så noga som möjligt. Blanketterna hittar du via nedanstående länkar. Ansökningshandlingarna ska skickas via post på adressen:

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Kungsgatan 41
711 30 Lindesberg

Se sidan Vad vill du bygga eller anlägga? för mer information om vilka åtgärder som kräver lov respektive anmälan.

Handlingar som behövs vid lov/anmälan

Vid ansökan om bygglov eller anmälan ska följande handlingar  skickas in:

Plan- och fasadritningar

 • ska vara skalenliga (till exempel 1:100) med byggnadens huvudmått angivna
 • ska bestå av plan, sektion (tvärsnitt) och samtliga fasader med byggnadens yttermått
 • vid en tillbyggnad ska du på planritningen redovisa genom skuggning eller markering vad som är befintligt och vad som ska byggas till.
 • på sektionen ska bottenbjälklagets höjdläge och invändig våningshöjd anges.
 • på fasadritningarna ska befintlig och blivande marknivåer samt anslutning till angränsande gata, väg eller mark redovisas.
 • fastighetsbeteckning skall alltid finnas på ritningarna
 • ritningarna ska vara fackmässigt gjorda

Situationsplan (tomtkarta)

 • ska vara i skala 1:500 (inom detaljplan) alternativt 1:1000 (landsbygden)
 • ska visa samtliga byggnaders läge och mått med avstånd till tomtgräns. Se hur du ska måttsätta kartan i dokumentet nedan (klicka på bilden för en förstoring):
Hur man måttsätter en karta
 • ska vara försedda med skalstock
 • byggnader som ska rivas ska markeras
 • tillfartsvägar, parkeringar, lekplatser, grönytor med mera ska redovisas
 • norrpil ska finnas

Andra bilagor som du kan behöva bifoga:


Nybyggnadskarta

Kan behövas inom områden med detaljplan. Nybyggnadskarta behövs alltid vid nybyggnation men kan också behövas för tillbyggnad i vissa fall. Är du osäker kontakta en bygglovshandläggare. När du vet om nybyggnadskarta behövs eller inte kan du göra en beställning via Blanketten för ansökan om nybyggnadskartaPDF (var noga med att fylla i blanketten ordentligt) eller så kan du ringa till mätningskontoret. Nybyggnadskartan faktureras i samband med bygglovet. Se ett exempel på en nybyggnadskarta och en förklaring av alla linjer och symboler samt en lathund över hur du ska måttsätta din nybyggnadskarta (klicka på bilderna för en förstoring):

Läs mer om nybyggnadskartor under Mer om olika byggnadsåtgärder och begrepp.

Prisexempel


Krävs vid

Innehåller

Pris

Fullständig nybyggnadskarta på tomt mindre än 2000 m²

Nybyggnation av bostadshus, industrier, affärer och liknande

Fastighetsgränser, befintliga byggnader, detaljplansinformation, mark- och sockelhöjder samt tekniska anläggningar

 5376 :-

Enkel nybyggnadskarta på tomt mindre än 2000 m²

Byggnation av tillbyggnad, garage, carport, uthus m.m.

Fastighetsgränser, befintliga byggnader och detaljplansinformation. Kan innehålla vissa tekniska anläggningar och höjder.

 3942 :-

Om din fastighet eller tänkta byggnad inte tillhör någon av dessa kategorier kan du kontakta mätningskontoret för prisuppgift.

Kontrollplan

Behövs vid ansökan om bygg- och rivningslov. Byggherren/sökanden ansvarar för att ta fram kontrollplanen. Lämna in ett förslag på kontrollplan så fort som möjligt. Utan kontrollplan kan inget startbesked lämnas. Exempel på kontrollplaner kan du hitta här.

Läs mer om kontrollplaner på Boverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Teknisk beskrivning

Behövs vid ansökan om bygglov. Här kan du fylla i blanketten för teknisk beskrivning.PDF

Färgsättning

I vissa fall krävs förslag på färgsättning till exempel inom kulturmiljöområden.

Måttsatt ritning eller foto

Behövs vid ansökan om bygglov och anmälan.

Miljöinventering

En miljöinventering behöver göras när en byggnad rivs. Läs mer om rivningsavfall och miljöinventering.
Redovisning av miljöinventeringen vid rivning görs på blanketten Rivningsinventering.PDF

2017-01-09

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg

Besökstider
måndag-fredag 8.00-15.30
lunchstängt 12.00-13.00

Hittade du det du sökte? *