Skriv ut

Blanketter - Alkohol, tobak, folköl och e-cigaretter

Behandling av personuppgifter

När du lämnar in en ansökan eller anmälan till oss kommer vi att spara och behandla personuppgifter om dig och det framgår av EU:s dataskyddsförordning (även kallad GDPR) att du i dessa fall ska bli informerad om detta. Vi kommer att behandla de uppgifter du lämnar på blanketten. De uppgifter du lämnar kan även komma att kompletteras via folkbokföringsregistret och fastighetsregistret. Syftet är att handlägga din anmälan eller ansökan.

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Vi kommer att bevara dina personuppgifter enligt vår dokumenthanteringsplan.

De personuppgifter vi behandlar om dig kan vi komma att dela med andra myndigheter för att kunna handlägga ditt ärende, samt de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna fullgöra våra tjänster och våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/EES.

Läs mer om dataskyddsförordningen och vår behandling av personuppgifter.

Senast uppdaterad 2019-12-17

Hjälp för sökning på vår webbplats

Använd sökfunktionen i övre listen för sökning på webbplatsen. För sökning av ett speciellt ord på en av sidorna, tryck ctrl + F och skriv in ordet du söker i rutan som dyker upp.

Kontakt

Servicecenter
0587-55 00 40
måndag-fredag 8-16
lunchstängt 12-13
dag före helgdag 8-12

servicecenter@sbbergslagen.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Besöks- och postadress
Kungsgatan 41 (Gamla kirurgen)
711 30 Lindesberg
Personal

Boka tid innan du besöker oss. Kontakta servicecenter eller din handläggare.

Hittade du det du sökte? * (obligatorisk)
Hittade du det du sökte?
Specifika frågeställningar
Om du har specifika frågeställningar, skicka istället in dem till
info@sb-bergslagen.se